Gratis zonnewarmte als ondersteuning

 

Zonnewarmte is de meest slimme besparing op gebied van energiebesparing voor gebouwen. Het rendement van zonnewarmte is veruit de grootste ten opzichte van andere duurzame oplossingen. Het is voor bijna elke situatie toepasbaar en de terugverdientijd is zeer beperkt. Zoals bij iedereen bekend, zijn de kosten voor energie voor commerciële gebouwen ongekend en zullen deze de komende jaren in hoog tempo oplopen. Zonnewarmte is gratis en uitermate geschikt voor overheidsgebouwen, kantoren, campings, winkelcentrums, hotels, zwembaden, fabrieken en scholen.

Voor de woningmarkt is het toepassen van zonnewarmte een zeer efficiënte manier om veel energie te besparen en om bij te dragen aan een beter milieu. Bijkomend voordeel is dat in de meeste gevallen het tapwatercomfort na de installatie van een zonneboiler aanzienlijk verbeterd. Het toepassen van een zonneboiler gaat meestal gepaard met een verbetering van het energielabel. Voor collectieve oplossingen zoals bijvoorbeeld appartementen, woonflats of verzorgingshuizen is zonnewarmte de ultieme manier om klaar te zijn voor de toekomst. Installtek heeft ook gevelcollectoren, ideaal als uw dak niet op het zuiden is georiënteerd.

 

Hoe wordt zonlicht omgezet in warmte?

Thermische zonne-energie is een verzamelnaam voor oplossingen die gebruik maken van warmtewinning uit bestraling door de zon.

  Zonlicht bestaat uit verschillende kleuren licht. Elke kleur licht heeft een eigen golflengte en stralingsintensiteit. Zonlicht is voor een deel zichtbaar, de kleuren van de regenboog. Een ander deel van zonlicht is niet zichtbaar, zoals infrarood licht. Infraroodlicht is wel voelbaar in de vorm van warmte.

  Waar zichtbaar licht met een hoge intensiteit gebruikt wordt door fotovoltaïsche toepassingen, wordt het onzichtbare licht aan de rechterzijde van het infrarood spectrum door zonnecollectoren aangesproken.Het warmte-absorptieproces van een zonnecollector kan daarom onder meer worden verbeterd door zonnecollectoren te voorzien van een coating waardoor voornamelijk warmtestraling wordt doorgelaten, en  andere zonnestraling wordt tegengehouden.

 

Direct versus diffuus zonlicht

Het diffuse deel van het zonlicht, dat wil zeggen het deel van het licht dat verstrooid is door wolken en deeltjes in de atmosfeer, is niet te bundelen en wordt daarom door thermische zonne-energiesystemen niet gebruikt. Daardoor zijn thermische zonne-energiesystemen alleen geschikt voor gebieden met weinig bewolking. In Nederland bereikt gemiddeld zo'n 70% van de zonnestraling het aardoppervlakte. Echter, gemiddeld is hiervan 55-60% diffuus licht en maar 40-45% direct licht. De hoeveelheid direct zonlicht in Nederland is daarmee voor thermische systemen wat aan de krappe kant. Wel is de variatie over het jaar erg groot. Om in Nederland voldoende systeemrendement te halen uit een thermisch systeem, is het dan ook zaak een oplossing te kiezen waarbij de extra warmte die in de zomer kan worden geoogst in de winter kan worden gebruikt. Met andere woorden een seizoensgebonden warmteopslag al dan niet in de vorm van een Warmte en Koude Opslagsystemen of WKO.                                                 

 

Waarom een thermisch zonnesysteem?

U bespaart veel geld. Thermische zonnesystemen zoals zonnecollectoren leveren warmte voor verwarmingsdoeleinden en kunnen eenvoudig kleinschalig worden toegepast. Het thermisch zonsysteem is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals, proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of water. Zo kunnen zonnecollectoren kunnen ook gebruikt worden om in de zomer het grondwater onder een huis of  gebouw op te warmen. In de winter kan dan via een warmtepomp het gebouw zeer efficiënt  verwarmd worden. Met deze combinatie kan een flinke reductie in de CO2-uitstoot en stookkosten bereikt worden.     

 

Zonnewarmte is overal toepasbaar

Thermische energie maakt een belangrijk deel uit van het totale energieverbruik op aarde. In Europa gaat zelfs 67 procent van het energieverbruik in de industrie op aan warmte. De huidige industrie draait voornamelijk op fossiele brandstoffen, de kosten daarvan zijn de afgelopen 15 jaar gemiddeld met 120 procent gestegen. Het einde van de lage gasprijzen komen in zicht. De ontwikkelingen in Groningen en met het Russische gas zorgen ervoor dat we allen haastig op zoek moeten naar andere bronnen van energie.

 

Zonnewarmte voor agrarische bouw en tuinbouw

In de agrarische sector en kassenbouw speelt thermische energie een belangrijke rol. Geothermische energie is een optie, maar het grootschalig gebruik ervan is beperkt tot vulkanische regio's en de investeringskosten zijn erg hoog. Een goed en betaalbaar alternatief is zonne-energie. Zon-thermische energie is gratis en zeer geschikt voor deze sector.

 

Zonnewarmte voor industrieel gebruik

Zonnewarmte is de meeste slimme besparing op het gebied van energiebesparing voor gebouwen. Het rendement van zonnewarmte is veruit de grootste ten opzichte van andere duurzame oplossingen. Het is voor bijna elke situatie toepasaar en de terugverdientijd is zeer beperkt. Zonnewarmte kan vrij eenvoudig worden opgewekt door het gebruik van zonnecollectoren. Deze collectoren kunnen goed toegepast worden in vrijwel alle sectoren.

Industriële gebouwen beschikken vaak over uitermate geschikte daken voor collectoren. Zonnewarmte kan buiten het verwarmen of koelen ook worden gebruikt voor industriële processen.

 

Zonnewarmte voor commeriële recreatiesector

In de commerciële sector zijn de kosten voor energie ongekend en deze zullen de komende jaren in hoog tempo nog meer oplopen. Hier kunnen grote besparingen worden gedaan door het gebruik van zonnewarmte, wat gratis is. Zonnewarmte is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld overheidsgebouwen, kantoren, campings, winkelcentrums, hotels, zwembaden, fabrieken en scholen.

 

Zonnewarmte systemen voor woningbouwprojecten

Voor de woningmarkt is het toepassen van zonnewarmte een zeer efficiënte manier om veel energie te besparen en om bij te dragen aan een beter milieu. Bijkomend voordeel is dat in de meeste gevallen het tapwatercomfort na de installatie van een zonneboiler aanzienlijk verbeterd. Het toepassen van een zonneboiler gaat meestal gepaard met een verbetering van het energielabel. Voor collectieve oplossingen zoals bijvoorbeeld appartementen, woonflats of verzorgingshuizen is zonnewarmte de ultieme manier om klaar te zijn voor de toekomst. Installtek heeft ook gevelcollectoren, ideaal als uw dak niet op het zuiden is georiënteerd.

 

Winkelmandje
0 item(s) - € 0,00