Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor duurzame apparaten

 

Waarom deze subsidie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt. In 2017 is er een budget van € 90 miljoen euro gesteld. Hiervan is t/m 31 juli inmiddels 43,5 miljoen euro geclaimd.

De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie) subsidie is voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie en komt voort uit het Energieakkoord van 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie, in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met
31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

 

Voor wie geldt deze subsidie

Particulieren

  Met een geldig Burgerservicenummer (BSN)

  Buitenlandse particulieren met een (vakantie)woning in Nederland

Zakelijke gebruikers

  Zelfstandige ondernemer

  Bedrijven

  Verenigingen even eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties

  Stichtingen, verenigingen en maatschappen  

 

Apparatenlijst ISDE

Alle apparaten die in aanmerking komen voor de subsidie staan in de apparatenlijst van RVO. Deze zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

  Zonneboilers tot 200 m2

  Warmtepompen tot 70kW 

  Warmtepompboilers

  Biomassaketels van 5 tot 500kW

  Palletkachels van 5 tot 500kW         

Deze subsidie geldt helaas niet voor zwembad warmtepompen

 

Belangrijkste voorwaarden zakelijke gebruikers

Je ontvangt ISDE subsidie als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Aanmelden

De investering moet eerst aangemeld worden,waarna je de aankoop- verplichting aan mag gaan. Na installatie meld je deze aan bij de RVO. 

  Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd

  Je bent eigenaar van de investering

  Je mag het apparaat niet binnen 1 jaar na datum van subsidie

     vaststelling verwijderen;

  Binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidie moet het

     apparaat in gebruik zijn genomen

 

 

Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE zijn specifieke technische eisen. Bekijk de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen voor:

 

Warmtepompen

Zonneboilers        

Biomassaketels    

Pelletkachels                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct regelen voor particulieren:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 

 

 

 

Direct regelen voor zakelijke klanten:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)