Nog geen transmissieberekening;

Bereken het warmtepomp vermogen op basis van kengetal

 

Als er nog geen transmissieberekening is, kunt u het vermogen van de warmtepomp tijdelijk bepalen aan de hand van kengetallen, deze kengetallen zijn naast diverse transmissie berekeningen gehouden en komen goed in de buurt van de te verwachten transmissie.

 

Bereken zelf het benodigde warmtepomp vermogen

  Het vaststellen van het vloeroppervlak.

  De EPC eis (een nieuw te bouwen woning zal aan de EPC eis van 2017 moeten voldoen) 

  De ventilatie (de meeste woningen maken gebruik van mechanische ventilatie)

  De Bèta factor (de bèta-factor zegt hoeveel % van de transmissie gedekt wordt door de warmtepomp)

  Het stroomverbruik.

 

Voorbeeld: woning

Begane grond

1ste verdieping

 

Wat is een transmissieberekening?

Wanneer het in de winter buiten -10ºC is, dan wilt u dat het binnen aangenaam warm is. Om te zorgen dat we weten wat er benodigd is aan verwarmingsvermogen, moet er een zogenaamde transmissieberekening (warmteverliesberekening).

 

Waar bestaat een warmteverlies berekening uit?
Transmissieverliezen: warmteverlies door de wanden, ramen, deuren, vloer en dak naar de aangrenzende vertrekken of buiten
Ventilatieverliezen: warmteverlies als gevolg van de mechanische ventilatie en door kieren langs deuren en ramen
Opwarmtoeslag*: extra toeslag wat nodig is om de woning binnen en bepaalde tijdsduur op te warmen vanuit nachtverlaging

* De opwarmtoeslag is normaal gesproken van grote invloed op het totaal op te stellen vermogen. Bij een warmtepompinstallatie wordt geadviseerd om geen nachtverlaging toe te passen en de woning dus het gehele jaar op een constante temperatuur te houden. Het toepassen van nachtverlaging zou negatieve gevolgen hebben voor de capaciteit van de bron (piekbelasting) en een grotere verwarmingscapiciteit van de warmtepomp eisen. Bovendien wordt een warmtepomp vaak toegepast met laag temperatuurverwarming (vloerverwarming), waarbij nachtverlaging niet aan te raden is.

 

Let op: Er wordt vaak gesproken over een transmissie berekening wat volgens ons eigenlijk een verkeerde term is omdat dit slechts een onderdeel is van de totale warmteverliesberekening.

 

Voor het maken van een warmteverliesberekening zijn de volgende ISSO publicaties uitgegeven:

ISSO 51 – Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen
ISSO 53 – Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen

ISSO 57 – Warmteverliesberekening voor ruimten hoger dan 5m

 

Een EPC/EPG berekening is geen transmissie berekening

Een EPC/EPG berekening voldoet niet aan de norm ‘Transmissie berekening’.
Een EPC/EPG gaat over de energie prestatie waaraan een nieuw te bouwen woning aan moet voldoen.

 

Het vaststellen van het vloeropppervlak:

De gebruiksoppervlakte wordt bepaald volgens NEN 2580. De gebruiksoppervlakte, ook wel afgekort met “GO”, is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang:

1: Draagmuren

2: Schalmgat, vide, liftschacht als oppervlakte > 4 m2

3: Vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (vloer onder een trap meetellen)
4: Bij een schuin dak valt dus het gedeelte binnen waar het geen 1,5 meter hoog meer is af.

5: Een trapgat, liftschacht of vide, indien het oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2
6: Een vrijstaande bouwconstructie, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.

GO vloeroppervlak van onze voorbeeld woning:

begane grond: 170 m²  +  1e verdieping: 75 m² + zolder: 30 m² = totaal 275 m² 

 

De EPC eis:

Alle nieuw te bouwen woningen zullen aan de EPC eis van 2017 moeten voldoen, (0,4 of lager).

 

De Bèta factor:

De bèta-factor zegt hoeveel % van de transmissie gedekt wordt door de warmtepomp. Bij een lucht/water warmtepomp wordt geadviseerd om de Bèta factor 1 te laten, of wel 100% dekking. Bij erg grote installaties wordt soms gekozen voor een bivalent opstelling ketel/warmtepomp en dan kan er gewerkt worden met verschillende bèta-factoren.

 

In de onderstaande tabel gaan we uit van 100% inzet:  Betafactor 1

 

bron: warmtepomp-weetjes.nl

We zien dat het kengetal per m², voor onze voorbeeldwoning met mechanische ventilatie, 45 Watt per m² is.
(EPC 2016-2018) (Beta factor 1)

Het GO vloeroppervlak van de woning hebben we bepaald op 275 m² x kengetal 45 Watt = 11.000 Watt ofwel 11 kW. We moeten dus een warmtepomp kiezen met een afgegeven vermogen van 11 kW. Het vermogen is op basis van het kengetal berekend.

 

Let op:

Het vermogen wat bepaald is, is het vermogen dat nodig is bij een buiten temperatuur van -10°C. Dan is de volle 11 kW nodig om de woning te verwarmen. De meeste lucht water warmtepompen worden getest bij een omgevingstemperatuur van +7 °C, en het daarbij behorende vermogen.

Vraag dus altijd wat de lucht/water warmtepomp afgeeft bij een buitentemperatuur van -10°C.
In ons voorbeeld moet de warmtepomp 11 kW aan verwarmingscapaciteit doen, bij een temperatuur van -10°C. en stel dat je kiest voor een lucht/water warmtepomp met de vermelding 12 kW, dan kan het zomaar zijn dat deze bij -10°C nog maar 8 kW doet. En dat is dus te weinig.
Meer weten? Neem gerust contact met ons op.  

 

Het stroomverbruik berekenen:

We hebben het vermogen bepaald op 11 kW, theoretisch gaat deze dus 1400 vollast uren draaien, het afgegeven vermogen voor verwarming is op jaar basis 11 kW x 1400 uur = 15400 kWh voor de theoretische draaiuren van de warmtepomp. Op onze pagina over indicatie tabellen vind u hier meer informatie over.

 

 

 

 

Winkelmandje
0 item(s) - € 0,00